Lipaiķu evaņģēliski luteriskā baznīca

m

Livonijas ordeņvalsts laikā Lipaiķu novadā pastāvēja brīvciemi, kuros saimniekoja kuršu labiešu pēcteči ķoniņi. 1567. gadā baznīca rakstos minēta, kā neliela koka ēka, vēlāk uzbūvēta mūra celtne, kas piedzīvojusi vairākas rekonstrukcijas.

KONTAKTI:

Adrese: Turlavas pagasts, Kuldīgas novads
Tālrunis: (+371) 27815342