Skaņuplašu un senlietu muzejs

K

Iespaidīga Ata Gunivalža Bērtiņa kolekcija ar patafoniem, gramofoniem un platēm – jau no pašiem pirmsākumiem, kad tās sāka ierakstīt Latvijā. Apmeklējumu pieteikt iepriekš.

KONTAKTI:

Adrese: „Birznieki”, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads
Tālrunis: (+371) 63341830, 22177595
Ieejas maksa: Par ziedojumu