Latvijas dabas tūrista ētikas kodekss

Septembris 20, 2023
Lauku Ceļotājs / Baltic Country Holidays komanda kopā ar ekspertiem no dažādām nozarēm un sektoriem ir izveidojuši Dabas tūrista ētikas kodeksu kas, kā padomdevējs, ir domāts ikvienam – ceļotājam, dabas vērotājam, pētniekam, atpūtniekam, ogotājam, sēņotājam, aktīvās vai pasīvās atpūtas baudītājam, kas dodas dabā.
Kopā mēs pasargāsim un saglabāsim nākamībai dabas vērtības – nedzīvo un dzīvo dabu, dzīvotnes, ainavu, cilvēka un dabas mijiedarbībā veidoto vidi.
Kodeksa saturs ietverts piecās nodaļās: ”Dažādās dabas vidēs”, ”Atpūta, nakšņošana, ēdiena gatavošana”, ”Aktivitātes dabā”, ”Higiēna un atkritumi” un ”Drošība dabā”.
Latvijas Dabas tūrista ētikas kodekss: https://celotajs.my.canva.site/dabas-turista-etikas-kodekss

Saistītie jaunumi