Kuldīgas Sv. Annas baznīca (1904) ar dārzu

:m

Jaunākais dievnams pilsētā. Baznīcu grezno pirmās Latvijas brīvvalsts laikā tapušas vitrāžas, dažādu mākslinieku gleznas un īpaši krēsli, kas darināti arhibīskapam un Valsts prezidentam.

KONTAKTI:

Adrese: Dzirnavu iela 12, Kuldīga
Tālrunis: (+371) 26801500
facebook.com/KuldigasSvAnnasbaznica