Izstāde “Circle of Arts”

Norises laiks
3. Novembris - 31. Decembris
Norises vieta
Kuldīgas Mākslas nams

Izstāde “Circle of Arts” piedāvā iespēju ieskatīties doktorantūras programmas ietvaros veiktajā mākslinieciskajā pētniecībā. Ekspozīcijā iekļaujot septiņus doktorantūras studentu darbus, atklājas mākslinieku gan risināto tēmu, gan izmantoto tehnisko paņēmienu daudzveidība. Autori izstādē kritiski un izzinoši meklē paņēmienus,kā vizuālajā mākslā risināt dažādas sabiedrībā aktuālas tēmas, piedāvājot skatītājam gan atbildes, gan arī veidojot vēl garākas jautājumu virknes. Jautājumi par atmiņas un vēstures dekonstrukciju, feminismu un tā dažādām izpausmēm laikmetīgajā mākslā, reliģijas vēstures un mākslas vēstures interpretācijām, kā arī tie, kas izvaicā kādu konkrētu paša mākslas darba pārstāvēto mediju, ir tikai daži, ko izstādē iekļautie mākslas darbi uzdod. Nozīmīgs izstādē ir arī dabas motīvs, kas, interpretēts caur atsaucēm uz metafiziku, ekoloģiju, kolektīvo atmiņu u.c., tāpat kā, piemēram, meditācijas praktizēšana, mudina pārdomāt, meklēt un izzināt veidus, kā dzīvot šajā sarežģītajā laikā.
Izstādes nosaukums “Circle of Arts” atspoguļo nebeidzamo radošās iedvesmas ciklu, kurā mākslinieki pastāvīgi meklē jaunus, inovatīvus risinājumus, kurus pielietot gan mākslinieciskajā pētniecībā, gan radošajā praksē.
Izstādē piedalās Latvijas Mākslas akadēmijas Profesionālās doktorantūras studenti : Rasa Jansone, Nils Jumītis, Anna Pommere, Ansis Rozentāls, Sandra Strēle, Laura Veļa un Linda Vilka.
Latvijas Mākslas akadēmija dibināta 1919. gadā, laikā, kad veidojās Latvijas Republika, un ir vadošā mākslas augstskola Latvijā jau 100 gadus. Iemiesojot radošuma un brīvības garu, LMA spējusi pastāvēt par savu neatkarību un mērķtiecīgi attīstīties – tā kļuvusi par reģionālā un Eiropas mērogā nozīmīgu
mākslas institūciju, kuras mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un konkurētspējīgu augstāko izglītību un vispusīgi attīstīt mākslu, dizainu un zinātni, tādējādi nodrošinot jaunrades un zinātniskās pētniecības vienotību un studiju nepārtrauktību. Latvijas Mākslas akadēmija iniciē un līdzdarbojas Latvijas valsts mākslas un dizaina attīstības stratēģiju izstrādē, veido radošos inkubatorus un sadarbības platformas mākslas un dizaina uzņēmējdarbībā, izdod virkni pētījumu un mācību materiālu Mākslinieciskās jaunrades un pētniecības vienotība izpaužas neskaitāmos vietējos un starptautiskos projektos, kurus Akadēmija iniciē pati vai tajos sekmīgi līdzdarbojas.

Izstādi organizē: Kuldīgas Mākslinieku rezidence un Kuldīgas novada pašvaldību