Strausus lūkoties!

47 km Kuldīga – Pelči – Snēpele- Strausu ferma Nornieki – Āpu ezers – Kuldīga

Ļoti ainavisks maršruts, kas izved velobraucējus pa maziem lauku celiņiem gar zivju dīķiem, maziem ezeriņiem, kuros nopeldēties karstā laikā, koptiem lauku īpašumieum un apstrādātiem labības laukiem, gar Pelču un Snēpeles muižām. Pikniks vai kārtīgas pusdienas Strausu un kazu fermā Nornieki.

Te var pavadīt līdz pat 2 stundām. Maršrutā ir arī pavisam īsi ekspedīciju posmi pa mazām taciņām caur mežu izcirtumiem un gar nebūtībā aizgājušiem īpašumiem, un daži posmi ar putekļaino “trepi”, ja brauksiet sausā laikā.  Āpu ezera apkārtnē uz takas var trāpīties āpsis!