Valtaiķu evaņģēliski luteriskā baznīca

m

1792. gadā celtā baznīca slavena ar 15 logu vitrāžām. Tās izgatavotas 20. gs. sākumā pēc Kazdangas muižnieka barona Manteifeļa pasūtījuma un Vilhelma Purvīša metiem. Viens logs izmaksājis 700 zelta rubļu. Baznīcai ir grezns klasicisma stila interjers ar rokoko elementiem. Altārgleznas „Golgāta” (1833) autors ir Johans Lēberehts Eginks. Apmeklējumu pieteikt iepriekš.

KONTAKTI:

Adrese: Valtaiķi, Laidu pagasts, Kuldīgas novads
Tālrunis: (+371) 29896339