Omiķu grava

oIz

Dolomīta atsegumi Šķēdes kreisajā krastā, augšdevona Mūru svītas stratotips, kopš 1977. gada dabas aizsardzības objekts. Skolēnu izveidota taka un piknika vieta.

KONTAKTI:

Adrese: Vārmes pagasts, Kuldīgas novads