Omiķu grava

Šķēdes upes atsegums, kuru dēvē par Omiķu gravu, sastāv no divām daļām, kurās zinātnieki konstatējuši mirušu dzīvnieku pārakmeņojušās atliekas, kas veidojušās aptuveni 380 miljons gadu atpakaļ.

Pati grava izveidojusies samērā nesen, meliorācijas grāvim izskalojot zemes virsmai tuvu iegulošos devona Mūru svītas smilšakmeņus un gliemeždolomītus. Klinšainais atsegums un tam apkārt aizaugušie krasti atgādina par neskartās dabas mežonīgumu.

Pāri Omiķu gravai uzsliets tiltiņš, no kura ērti apskatāms atsegums un šaurais ūdenskritums, kas veidojas uz Šķēdes upē ietekošā strauta. Tā augstums ir aptuveni 3,5 metri un ar ūdeņiem bagāts tas ir pavasaros pēc sniega kušanas, vai pēc lietus periodiem pārējos gadalaikos.

Kontakti

Vārmes pagasts, Kuldīgas novads

Saistītie objekti

a