Kuldīgas pils – papildinātās realitātes stends

Kuldīgas (Goldingen, Iesusborc)  pils uzcelta Ventas upes kreisajā krastā laikā starp 1242. un 1245. gadu kā galvenais atbalsta punkts Kurzemē Livonijas ordenim kuršu teritoriju pakļaušanai. Viduslaikos tā bija Livonijas ordeņa komtura pils, reģiona administratīvais un militārais centrs, bez tam tā atradās pie nozīmīga ceļa no Rīgas uz Prūsiju. 1561. gadā pēc Kurzemes un Zemgales hercogistes izveidošanas Kuldīgas pils kļuva par hercogu rezidenci un tika vairākkārt pārbūvēta un remontēta. Pils tika izpostīta un pamesta Lielā Ziemeļu kara laikā. Pils izpostīšana un pamešana Lielā Ziemeļu kara laikā iezīmēja vairāk nekā 450 gadus ilga vēstures posma beigas. Akmeņi no tās drupām 18.-19. gadsimtā tika izmantoti Kuldīgas māju būvniecībā, bet 19. gadsimta otrajā pusē pils vietā tika izveidots parks. Līdz mūsdienām saglabājušās arheoloģiskās liecības, kas raksturo pils apdzīvotības laiku, kā arī iekšpils kastelas pirmā stāva telpa.

Kuldīgas pils modeļa teorētiskā rekonstrukcija veidota vadoties pēc vēstures un arhitektoniskās izpētes secinājumiem, ļaujot vizuāli novērtēt tās kādreizējo varenumu un nozīmi Kuldīgas pilsētas ainavā. Zemes virsmas reljefs un pils modelis integrēts ainavā pēc iepriekš veiktas vēsturiskās, arheoloģiskās un ģeofizikālās izpētes datiem.  Papildinātās realitātes formāts skatītājam piedāvā iespēju reālā laikā vizuāli savietot mūsdienu situāciju ar teorētiski rekonstruētu vīziju. Virtuālais formāts dod iespēju modeli nākotnē koriģēt atbilstoši jaunām izpētes atziņām. Vienlaikus tas nodrošina iespēju sadarboties ar citiem autoriem, papildinot modeli ar mākslinieciskām interpretācijām.

Papildinātās realitātes vides modelis izstrādāts kā daļa no autora – arhitekta Artūra Lapiņa Latvijas Mākslas akadēmijā 2022.gadā aizstāvētā promocijas darba “Viduslaiku pilsdrupas Latvijas kultūrvidē”.

Projekta autors: arhitekts Artūrs Lapiņš, SIA Arhitektoniskās izpētes grupa, http://www.AIGsia.lv

Papildinātās realitātes vidi savstarpējas sadarbības ietvaros nodrošina biedrība Art+ https://artplus.app/, savukārt prezentācijas stendu uzstādījusi Kuldīgas novada pašvaldība, tas dabā apskatāms ŠEIT

Uzzināt vairāk par Kuldīgas pils un pilsētas vēsturi vari https://www.kuldigasmuzejs.lv/kuldigas-vesture#kuldigas-pils

Savukārt par pils vēsturi interesantus faktus Kurzemes un Zemgales hercogistes laikā vari uzzināt Kurzemes hercogistes un Kuldīgas vēsturei veltītajā rakstu krājumā https://www.kuldigasmuzejs.lv/kurzemes-un-zemgales-hercogiste

Kontakti

Pils iela, Kuldīga

Saistītie objekti

a