Kuldīgas vēsturiskais centrs

Kuldīgas vēsturiskais centrs ir izcili labi saglabājies un brīnišķīgs atgādinājums par Kurzemes-Zemgales hercogistes uzplaukuma un tirdzniecības laiku 16. gadsimta beigās, 17. un 18. gadsimtā, kad pilsētu pazina kā Goldingenu.

Kuldīga bija Kurzemes pirmā valdnieka hercoga Gotharda Ketlera galvenā dzīvesvieta un administratīvais centrs kopš hercogistes dibināšanas brīža 1561. gadā. Kuldīga saglabāja svarīgu lomu hercogistes, kas valdīja šajā nozīmīgajā Baltijas daļā no 1561. gada līdz 1795. gadam, pārvaldē.

Mūsdienu Kuldīgas vēsturiskā centra ielu ainavā ir skaidri pamanāmas 16. līdz 18. gadsimta urbānās un arhitektoniskās attīstības iezīmes. Kombinācija, kurā apvienojas labi saglabājies pilsētplānojums, autentiskas ēku struktūras un fasādes, oriģinālie materiāli un ainavas elementi, kas joprojām ilustrē Kuldīgas vēsturisko pilsētainavu, veido taustāmas liecības, kas tieši saistītas ar Kurzemes-Zemgales hercogisti.

Kuldīga sniedz arī spilgtu liecību par Kurzemes tirdzniecības un amatniecības kontaktiem, starpkultūru sakariem un materiālajām, kā arī nemateriālajām kultūras mantojuma tradīcijām. Hercogistes laikā attīstītās amatniecības prasmes ir saskatāmas funkcionālajās un dekoratīvajās būvdetaļās, kas redzamas visā pilsētā, un vietējie
iedzīvotāji šīs prasmes atzīst, izmanto un augstu vērtē arī mūsdienās.

Cauri Kuldīgas vēsturiskajam centram tek nelielā Alekšupīte. Tā plūst tieši gar vēsturisko ēku mūriem un to šķērso daudzi tilti, Kuldīgu tās iedzīvotāji mīļi dēvē arī par “Latvijas Venēciju”.

 

Saistītie objekti

a