Mežtakas 93.posms Kuldīga – Renda

Posms no Kuldīgas līdz Rendai ir 32 km garšs.

Aiz Senā ķieģeļu tilta pāri Ventai Mežtaka īsu brīdi turpinās pa gravām izroboto Ventas labo krastu, virzās pa Krasta ielu un Vetklīnikas–Palejas ceļu, šķērso Kalnmuižas mežu, Riežupi un tālāk līdz pat Mazrendai turpinās pa plašā Rendas mežu masīva ceļiem.

Reljefs šeit ir līdzens, jo posms ietilpst Kursas zemienes Pieventas līdzenumā.

Mazrendā Mežtaka šķērso smilšu-grants karjeru un pa Kuldīgas ielu aizved līdz Rendas centram.

Posms ietilpst dabas lieguma “Ventas ieleja” un dabas parka “Riežupe” teritorijā.

Saistītie objekti

a